31-ci söhbət

7 sentyabr, 2010-cu il www.harunyahya.tv

OKTAR BABUNA: Qadın düşmənliyindən bəhs etmişdiniz, xüsusilə münafiqlərin və kafirlərin qadın düşməni olduqlarını demişdiniz. Ayələri oxuyuram, müəllimim. "Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə hikkəsindən üzü qapqara qaralırdı. Verilən bəd xəbər ucbatından camaatdan gizlənir. Bilmir nə etsin, körpəni rüsvayçılıq içində saxlasınmı, yoxsa onu torpağa basdırsın? Onların verdikləri qərar necə də pisdir!" (Nəhl surəsi, 58-59)

ADNAN OKTAR: Çünki müşriklər və münafiqlər qadına namussuzluğun bir simvolu kimi baxarlar, yəni namussuz və çox təhlükəli məxluq sayarlar. Haşa. Ona görə ya uşaqkən öldürərlər, ya da sağ ikən gedib məsələn, güllələyər. Bu cür şeyləri qəzetlərdə də görə bilərsiniz.

Sad surəsinin 2-ci ayəsində də Allah: "Kafirlər təkəbbür və nifaq içindədirlər" deyir. İslam aləmini də parça-parça etmək üçün var gücləri ilə çalışarlar. Böyük parçalara ayırmaq onlara kifayət etmir, daha da kiçik parçalara ayırmaq istəyərlər.